top of page

IN ONTWIKKELING

Heuvelland

In ontwikkeling

Heuvelland - een Limburgse dramaserie.

Een trait-d'union tussen professionals en amateurs in film

Heuvelland is de werktitel van een nieuwe spannende dramaserie. Heuvelland komt tot stand als samenwerkingsverband tussen het Arcus College, het Huis voor de Kunsten Limburg en Mosasaurusfilm, en stelt zich ten doel Limburgse filmmakers – professionals en amateurs – te laten samenwerken aan een kwaliteitsfilmproductie.
 
Heuvelland beslaat vijf of meer episodes. Elke episode van Heuvelland wordt gekoppeld aan een professionele, Limburgse filmregisseur. Andere sleutelposities worden eveneens ingevuld door professionals. Bij de invulling van de overige disciplines vervaagt de grens tussen professionals, studenten en amateurs. De storyline wordt ontwikkeld door Mosasaurusfilm, en uitgewerkt tot scenario's door een team van Limburgse scenarioschrijvers. Mosasaurusfilm houdt als (creatief) producent toezicht op de continuïteit met betrekking tot de stijl en het karakter van de serie. De serie wordt deels in het Limburgse dialect en deels in het Nederlands gesproken. Het verhaal zal voorzien in meerdere kleurrijke personages, waardoor er veel dankbare rollen worden gecreëerd voor Limburgs acteertalent, zowel amateurs als professionals.

Doelstelling project

Een dramaserie van topkwaliteit ontwikkelen waarbij een groot aantal talenten uit deze regio een sleutelpositie krijgt toebedeeld en samen met andere professionals en amateurs zijn talent kan tonen en verder ontwikkelen. De dramaserie wordt een kwaliteitsproduct waarmee zowel regionale filmmakers als Limburg (als filmregio) zich kan profileren.

Uitkomst project

Diverse talenten en makers (professionals, studenten en amateurs) uit deze regio hebben gedurende een lange periode bijgedragen aan de productie van de dramaserie en de nodige ervaring opgedaan. Het eindresultaat is een kwalitatief hoogwaardige dramaserie van vijf episodes die gedistribueerd wordt via online (on demand) platformen.

Belang van het project

In Limburg bestaan er verschillende initiatieven met betrekking tot de talentontwikkeling van filmmakers. Maar met name aan de top van de piramide bestaat er nog veel behoefte aan een initiatief dat talenten een boost kan geven, en kan helpen met het zetten van een volgende stap in het maken van een filmproductie. Heuvelland kan die leemte opvullen. Het project maakt bovendien gebruik van scenarioschrijvers, acteurs, opnamelocaties, camera- en geluidsmensen etc. uit deze regio, en de netwerken en de faciliteiten die in deze regio voor handen zijn. Daarnaast wordt er een link gelegd tussen professionals en amateurs. De opzet van het project maakt dat veel makers een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de dramaserie en dus ervaring kunnen opdoen en krachten kunnen bundelen. Het initiatief sluit nauw aan bij de grote behoefte van het veld om een filmproject te ontwikkelen dat duurzaam is en waar een grote groep makers profijt van heeft.

Factlist

Titel:

Heuvelland
 
Status:

In ontwikkeling
 
Genre:

Thriller, Mysterie, Avontuur
 
Idee:

Robin Peeters
 
Partners:

Arcus College, Huis voor de Kunsten Limburg, Provincie Limburg

bottom of page