top of page

Expeditie limburg: Het Frans Kerkhof - deel 2

Documentaireserie

Het voormalige 'Frans kerkhof' in Limbricht, nabij Sittard, is in de loop van de afgelopen 200 jaar verdwenen en bijna vergeten.

 

In oktober 1813 leed Napoleons 'Grande armée' een zware nederlaag bij Leipzig. Zijn bijna 200.000 soldaten tellende leger was niet opgewassen tegen het geallieerde leger dat uit meer dan 300.000 soldaten bestond. Wat volgde was een chaotische terugtrekking vanuit Duitsland naar Frankrijk. In kasteel Limbricht, dat op de route van de terugtocht lag, werd inderhaast een veldhospitaal ingericht voor zieken en gewonden.

 

De legerarts Joseph Kerckhoffs schrijft: "De eerste keer dat ik het hospitaal kwam, trof ik daar de doden en de levenden, de gewonden en de zieken door elkaar aan. De zieken lagen op de grond, zonder matras of zelfs stro, in hun eigen uitwerpselen. Ik heb op mijn tenen gelopen om niet tot aan mijn enkels in hun uitwerpselen terecht te komen. Er waren zieken bij, die zich te ruste hadden gelegd op de lichamen van de overledenen. Er waren zoveel mensen overleden, dat de lijken op elkaar werden gestapeld…"

 

687 soldaten bezweken aan allerlei ziektes en werden begraven in een massagraf, slechts enkele honderden meters verwijderd van kasteel Limbricht.

 

Vandaag de dag is het perceel een akker met schorseneren. Door de ruilverkaveling die in de jaren 50 en vroege jaren 60 van de vorige eeuw plaatsvond, zijn vroegere wegen, paden sloten en beken verdwenen of verlegd. Hierdoor is de precieze locatie van het kerkhof tegenwoordig onbekend.

 

Aan de hand van historisch kaartmateriaal is deze akker ten oosten van Kasteel Limbricht, aangewezen als de mogelijke locatie van het Frans kerkhof. Het archief van Sittard-Geleen wordt uitgeplozen als we op zoek gaan naar sporen van een zekere jongeman François Heijnen uit Stein. Hij heeft met grote zekerheid dienst genomen in het Franse leger. Uit een overlijdensregister van de voormalige gemeente Limbricht bleek dat hij één van de slachtoffers zou zijn geweest. We reconstrueren zijn verhaal, waarin echter niets blijkt te zijn wat het is...

 

En er worden meer vragen beantwoord. Van wie zijn de botresten die diep in de akker zijn gevonden? Wat kunnen de dorpsbewoners uit de buurt ons vertellen? En hoe liep het af met de soldaat François Heijnen?

Factlist

Titel:

Expeditie Limburg: Het Frans Kerkhof - deel 2
 
Genre:

Documentaire, Drama
 
Lengte:

18 minuten
 
Beschikbaar als:

Format en gerealiseerd programma
 
Vertoond:
2010: L1 Televisie
 
Partners:
Provincie Limburg
BV Limburg
L1 Televisie

bottom of page