top of page

Expeditie Limburg: Fort Sint Michiel - deel 2

Documentaireserie

Van 25 t/m 29 augustus 2008 streek het team van "Expeditie Limburg - ontdek het verleden" neer in de Frederik Hendrikkazerne in Venlo, waar gezocht wordt naar de resten van het 17e eeuwse ‘Fort Sint-Michiel’.

 

Onlangs heeft de gemeente Venlo de Frederik Hendrikkazerne gekocht van het Rijk. De kazerne ligt ten noorden van Blerick op de westoever van de Maas tegenover de Venlose binnenstad. Deze archeologische opgraving gaat vooraf aan een herbestemming van het kazerneterrein dat inmiddels niet meer in gebruik is. Alvorens aan de gang te gaan met nieuwe ontwikkelingen wil de gemeente Venlo eerst weten wat men precies in handen heeft en hoeveel van de historie van de plek nog aanwezig is - zichtbaar danwel verborgen onder de grond.

 

Het strategisch belang van de locatie waar de kazerne is gebouwd, werd reeds in de Middeleeuwen onderkend. De kazerne is namelijk bovenop de resten van het 17e eeuwse ‘Fort Sint-Michiel’ gebouwd, dat werd aangelegd door de Spanjaarden tussen 1641 en 1643 tijdens de laatste jaren van de Opstand (de Tachtigjarige Oorlog). "Van dit fort hebben we prachtige kaarten," vertelt stadsarchivaris Frans Hermans, "die ons een zeer goed beeld geven van hoe het fort er uit moeten hebben gezien. Ik ben zeer benieuwd wat we daarvan nog gaan terugvinden".

 

Onder het fort liggen wellicht de resten van één of zelfs twee middeleeuwse schansen, die echter al afgebroken waren toen het fort werd gebouwd. En daaronder liggen misschien zelfs de resten van het Romeinse Blariacum. Stadsarcheoloog Maarten Dolmans: "We hebben de afgelopen jaren in en rond Venlo heel wat Romeinse vondsten gedaan, maar Blariacum - dat op de bekende Peutingerkaart wordt genoemd - hebben we nog nooit kunnen traceren. Ik hoop dat het deze keer raak is!"

 

Tijdens de opgraving was er grote interesse van geïnteresseerden uit Venlo en Blerick, waaronder een aantal ex-militairen die in hun jonge jaren nog werkzaam zijn geweest op de Frederik Hendrikkazerne. Er kwamen verhalen naar boven over SS-ers die eind ´45 in de kazerne gevangen werden gehouden, exact op de plek van de opgraving. Een aantal SS-ers wist een tunnel te graven tot buiten de kazerne. De reconstructie van hun ontsnapping levert een spannend verhaal op.

Factlist

Titel:

Expeditie Limburg: Fort Sint Michiel - deel 2
 
Genre:

Documentaire, Drama
 
Lengte:

18 minuten
 
Beschikbaar als:

Format en gerealiseerd programma
 
Vertoond:
2010: L1 Televisie
 
Partners:
Provincie Limburg
BV Limburg
L1 Televisie

bottom of page