top of page

Expeditie Limburg: Scherven in het hart van Sittard

Documentaireserie

De zoektocht
In juni streek het team van "Expeditie Limburg" nogmaals neer in de gemeente Sittard. Daar wordt in het hartje van de binnenstad een opgraving uitgevoerd op een plek waar waarschijnlijk al 1.000 jaar – en mogelijk veel langer – constant mensen hebben gewoond en gewerkt.

Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoek is de nieuwbouw van een archiefkelder voor het Stadsarchief en het Museum "Het Domein" aan de Kapittelstraat 6 te Sittard. Het onderzoeksgebied ligt in de tuin van Museum "Het Domein" en ligt aan de Begijnenhofstraat.

 

Door de graafwerkzaamheden zal het archeologische bodemarchief geheel verdwijnen. De geplande verstoringdiepte ten behoeve van de nieuwbouw bedraagt maximaal 5,0 m.

 

Historische achtergrond
Het gebouw waar thans Museum "Het Domein" in is gehuisvest, werd gebouwd in 1863. Daarvoor was het perceel in gebruik als tuin. Maar hoe de plek vóór die tijd in gebruik was, moet dit onderzoek uitwijzen.

 

"Deze plek behoorde in de Middeleeuwen tot het kapittelgebied van de Sint Petrus kerk", vertelt stadsarchivaris Peer Boselie. "Vermoedelijk heeft er dan ook een gebouw gestaan dat hier een relatie mee had, bijvoorbeeld de woning van een kanunnik of een altaarhuis. Zeker weten doen we dat echter niet. In 1677 is Sittard geteisterd door een gigantische stadsbrand die vele gebouwen – ook rond deze plek – in de as heeft gelegd. En goede kaarten uit die tijd hebben we niet. Voor mij is het dus een groot vraagteken òf er iets, en zo ja, wàt er ooit op deze plek heeft gestaan heeft."

 

Stadsarcheologie Marion Aarts weet te vertellen dat er vlak bij deze locatie tijdens eerder archeologisch onderzoek resten van een 11e-eeuwse gracht zijn gevonden. "De gracht lag destijds rondom de voorburcht van het mottekasteel 'Huys op den Berg'. Vanuit die motte, de voorburcht en de nabijgelegen voorganger van de Grote Kerk is vanaf de 12e eeuw het stadje Sittard ontstaan."

 

Aarts nogmaals: "De opgraving vindt plaats in het hartje van het oude centrum van Sittard. Deze plek was al in de 12e eeuw onderdeel van het toenmalige stadje. En misschien zelfs al eerder. Zoveel eeuwen aan stadsgeschiedenis moeten hun sporen hebben nagelaten, daar twijfel ik niet aan!"

Factlist

Titel:

Expeditie Limburg: Scherven in het hart van Sittard
 
Genre:

Documentaire
 
Lengte:

17 minuten
 
Beschikbaar als:

Format en gerealiseerd programma
 
Vertoond:
2010: L1 Televisie
 
Partners:
Provincie Limburg
BV Limburg
L1 Televisie

bottom of page