top of page

De Mythe van de Rowwen Hèze

Documentaire

Aan de rand van de samenleving. Midden in het leven.

De Mythe van de Rowwen Hèze vertelt het verhaal van de legendarische Peelbewoner Christiaan Hesen (1853-1947). Christiaan Hesen alias de Rowwen Hèze leefde als een kluizenaar, at kadavers, stak geregeld de Peel in brand en joeg de kinderen de schrik op het lijf met zijn ene oog. Maar hij genas ook zieken door gebruik te maken van zijn paranormale gaven. De Mythe van de Rowwen Hèze gaat op zoek naar de feiten achter de fictie, en belicht de cultuurhistorische betekenis van de Rowwen Hèze.

Christiaan Hesen alias Rowwen Hèze geneest een ziek varken. Artist impression door illustrator Frans Mensink voor de film 'De Mythe van de Rowwen Hèze' van filmmaker Robin Peeters.

Klein Volk
Nauw verwant aan Rowwen Hèze’s verhaal is de thematiek uit Ton van Reen’s non-fictieboek Klein Volk. Van Reen stelt dat in het woeste Peellandschap vele mensen letterlijk in de marge van de samenleving leefden. Naast struikrovers en bannelingen leefden er ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, die uit de dorpsgemeenschap waren verstoten: het klein volk. In wezen kan ook Rowwen Hèze tot dit kleine, lage volk worden gerekend. Klein Volk maakt daarmee deel uit van de arena waarin we Rowwen Hèze’s verhaal plaatsen; andersom kunnen we Rowwen Hèze ook zien als een metafoor voor het kleine, lage volk – het volk dat in de marge van de samenleving leefde. 

Foto van Christiaan Hesen alias Rowwen Hèze. Men zegt dat de zittende figuur op waterton Rowwen Hèze is. Maar klopt dat wel? Volgens de overlevering had de Rowwen Hèze één lege oogkas. Dus rijst de vraag: wie is de man met de schop in het midden op de foto die eveneens één lege oogkas lijkt te hebben?

Factlist

Titel:

De Mythe van de Rowwen Hèze
 
Genre:

Documentaire
 

Lengte:

46 minuten

Idee en synopsis:

Robin Peeters
 
Boek Klein Volk:

Ton van Reen
 
Co-producent:

Jan Philipsen
 

Beschikbaar als:

Gerealiseerd programma


Partners:
Cosmic Orchestra

Gemeente Horst aan de Maas

Huis voor de Kunsten Limburg

KF InHeritage

Limburgs Film Fonds

Limburgs Museum

Prins Bernhard Cultuurfonds

Winand Roukens Fonds

bottom of page